Nama Pemberi Kuasa *
NIK Pemberi kuasa *
No. Telp / Whatsapp *
Nama Yang diberi Kuasa *
Kuasa Untuk :
Tujuan Kuasa *
Tanggal Kuasa :
Yang dikuasakan berupa :

Download KamisatuApp

PT. Kami Satu Karya